Dịch vụ in name card.

Danh thiếp là một phần phải có khi bạn giao tiếp, của mỗi người kinh doanh. Hoặc trong những buổi gặp gỡ, bạn cần có một tấm danh thiếp giới thiệu để mọi người xung quanh biết đến mình. Nắm được thị trường kinh doanh cần đến name card nên mọi doanh nhận hay công...