Kích cỡ in bao thư lớn là bao nhiêu?

Hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều mẫu in bao thư với mẫu mã, màu sắc với các kích cỡ khác nhau. Ngoài những loại bao thư trắng A5, A6 vẫn sử dụng để gởi thư thì giờ đây người ta trở nên ưa chuộng hơn các mẫu in bao thư lớn. Vậy, bao thư lớn thường là cỡ bao...