Các nguyên tắc chọn font chữ dành cho Brochure

Brochure là một trong những phương thức maketing nhằm quảng bá đến khách hàng một cách hiểu quả nhất. Bên cạnh việc chú trọng đến việc xây dựng doanh nghiệp chất lượng thì một brochure chuyên nghiệp làm tăng giá trị thương hiệu và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thương trường. Lựa